×
AboutUs

Về chúng tôi

Google Cloud Premier Partner

Với tư cách là một Google Cloud Platform Premier Partner, chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng, bao gồm những thiết kế hệ thống hay các giải pháp về Cloud sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về Google Cloud Platform.

Cloud Ace

Tại sao chọn Cloud Ace?

<p>Cloud Ace Inc. (Trụ sở chính: Thành phố Chiyoda, Tokyo, Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Makoto Aoki), đã thông báo vào ngày 18 tháng 06 năm 2021 rằng họ đã tiếp tục đạt được Chuyên môn bảo mật trong Chương trình lợi thế đối tác đám mây của Google.</p><p>Với việc đổi mới Chuyên môn bảo mật, Cloud Ace tiếp tục nắm giữ các chuyên môn trong 10 lĩnh vực. Đây là con số cấp cao nhất trong số các công ty khác trên toàn thế giới.</p><div class=

Các đối tác đã đạt được Chuyên môn này được Google Cloud công nhận là có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng và quy trình làm việc bằng Google Cloud.

Thị trường cho các sản phẩm phần mềm bảo mật cho môi trường đám mây công cộng đang phát triển đáng kể. Năm 2019, quy mô thị trường là khoảng 22,9 tỷ yên và vào năm 2024, dự kiến ​​sẽ mở rộng lên khoảng 40,9 tỷ yên. *

Bằng cách thúc đẩy môi trường đám mây an toàn linh hoạt và toàn diện của Google Cloud, dự kiến ​​sẽ tăng nhu cầu trong tương lai, Cloud Ace sẽ có thể hỗ trợ linh hoạt các doanh nghiệp mới và tăng cường phát triển các hệ thống an toàn và ổn định.

Đáp lại, ông Makoto Aoki, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cloud Ace, đã phát biểu như sau:
"Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn vì sự đổi mới của Chuyên ngành bảo mật, vì nó đã cho phép chúng tôi duy trì số lượng Chuyên môn cao. Môi trường xung quanh vấn đề bảo mật đám mây đã và đang thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là vì thực tế là hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi muốn tăng cường hỗ trợ công ty của chúng tôi bằng cách sử dụng công nghệ Google Cloud. Điều này để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và cho sự liên tục kinh doanh và mở rộng của các công ty khác nhau. "

(* Nguồn: IDC Japan "Thông báo Dự báo Thị trường An toàn Thông tin Nội địa cho Nửa đầu năm 2020" https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47238021)

______________________

Cloud Ace là nhà tích hợp đám mây chuyên về Google Cloud và cung cấp hỗ trợ một cửa cho việc lập kế hoạch tích hợp, vận hành và duy trì nền tảng hệ thống trên đám mây. Là nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bởi Google Cloud - chúng tôi cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo chứng chỉ Google Cloud. Chúng tôi có 4 văn phòng trong nước và 8 văn phòng ở nước ngoài, đồng thời làm việc song song với hơn 120 doanh nghiệp đối tác doanh nghiệp.

Giới thiệu về Cloud Ace Vietnam:
Trang web: https://vn.cloud-ace.com/
- Về Cloud Ace - là Premier Partner hàng đầu của Google Cloud tại thị trường Việt Nam được Google công nhận –  cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành và bảo trì tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform như Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Bigquery…
- Với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bởi Google Cloud, Cloud Ace cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo được Google Cloud ủy quyền tại 4 địa điểm tại trụ sở mẹ ở Nhật và 8 chi nhánh ở Châu Á, đáp ứng nhiều nhu cầu về DX của các công ty cùng với hơn 120 đối tác khác nhau.

" src="http://cloud-ace.cf/wp-content/uploads/2020/04/why001.png">
<p>Cloud Ace Inc. (Trụ sở chính: Thành phố Chiyoda, Tokyo, Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Makoto Aoki), đã thông báo vào ngày 18 tháng 06 năm 2021 rằng họ đã tiếp tục đạt được Chuyên môn bảo mật trong Chương trình lợi thế đối tác đám mây của Google.</p><p>Với việc đổi mới Chuyên môn bảo mật, Cloud Ace tiếp tục nắm giữ các chuyên môn trong 10 lĩnh vực. Đây là con số cấp cao nhất trong số các công ty khác trên toàn thế giới.</p><div class=

Các đối tác đã đạt được Chuyên môn này được Google Cloud công nhận là có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng và quy trình làm việc bằng Google Cloud.

Thị trường cho các sản phẩm phần mềm bảo mật cho môi trường đám mây công cộng đang phát triển đáng kể. Năm 2019, quy mô thị trường là khoảng 22,9 tỷ yên và vào năm 2024, dự kiến ​​sẽ mở rộng lên khoảng 40,9 tỷ yên. *

Bằng cách thúc đẩy môi trường đám mây an toàn linh hoạt và toàn diện của Google Cloud, dự kiến ​​sẽ tăng nhu cầu trong tương lai, Cloud Ace sẽ có thể hỗ trợ linh hoạt các doanh nghiệp mới và tăng cường phát triển các hệ thống an toàn và ổn định.

Đáp lại, ông Makoto Aoki, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cloud Ace, đã phát biểu như sau:
"Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn vì sự đổi mới của Chuyên ngành bảo mật, vì nó đã cho phép chúng tôi duy trì số lượng Chuyên môn cao. Môi trường xung quanh vấn đề bảo mật đám mây đã và đang thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là vì thực tế là hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi muốn tăng cường hỗ trợ công ty của chúng tôi bằng cách sử dụng công nghệ Google Cloud. Điều này để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và cho sự liên tục kinh doanh và mở rộng của các công ty khác nhau. "

(* Nguồn: IDC Japan "Thông báo Dự báo Thị trường An toàn Thông tin Nội địa cho Nửa đầu năm 2020" https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47238021)

______________________

Cloud Ace là nhà tích hợp đám mây chuyên về Google Cloud và cung cấp hỗ trợ một cửa cho việc lập kế hoạch tích hợp, vận hành và duy trì nền tảng hệ thống trên đám mây. Là nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bởi Google Cloud - chúng tôi cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo chứng chỉ Google Cloud. Chúng tôi có 4 văn phòng trong nước và 8 văn phòng ở nước ngoài, đồng thời làm việc song song với hơn 120 doanh nghiệp đối tác doanh nghiệp.

Giới thiệu về Cloud Ace Vietnam:
Trang web: https://vn.cloud-ace.com/
- Về Cloud Ace - là Premier Partner hàng đầu của Google Cloud tại thị trường Việt Nam được Google công nhận –  cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành và bảo trì tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform như Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Bigquery…
- Với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bởi Google Cloud, Cloud Ace cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo được Google Cloud ủy quyền tại 4 địa điểm tại trụ sở mẹ ở Nhật và 8 chi nhánh ở Châu Á, đáp ứng nhiều nhu cầu về DX của các công ty cùng với hơn 120 đối tác khác nhau.

" src="http://cloud-ace.cf/wp-content/uploads/2020/04/why003-1.png">
<p>Cloud Ace Inc. (Trụ sở chính: Thành phố Chiyoda, Tokyo, Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Makoto Aoki), đã thông báo vào ngày 18 tháng 06 năm 2021 rằng họ đã tiếp tục đạt được Chuyên môn bảo mật trong Chương trình lợi thế đối tác đám mây của Google.</p><p>Với việc đổi mới Chuyên môn bảo mật, Cloud Ace tiếp tục nắm giữ các chuyên môn trong 10 lĩnh vực. Đây là con số cấp cao nhất trong số các công ty khác trên toàn thế giới.</p><div class=

Các đối tác đã đạt được Chuyên môn này được Google Cloud công nhận là có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng và quy trình làm việc bằng Google Cloud.

Thị trường cho các sản phẩm phần mềm bảo mật cho môi trường đám mây công cộng đang phát triển đáng kể. Năm 2019, quy mô thị trường là khoảng 22,9 tỷ yên và vào năm 2024, dự kiến ​​sẽ mở rộng lên khoảng 40,9 tỷ yên. *

Bằng cách thúc đẩy môi trường đám mây an toàn linh hoạt và toàn diện của Google Cloud, dự kiến ​​sẽ tăng nhu cầu trong tương lai, Cloud Ace sẽ có thể hỗ trợ linh hoạt các doanh nghiệp mới và tăng cường phát triển các hệ thống an toàn và ổn định.

Đáp lại, ông Makoto Aoki, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cloud Ace, đã phát biểu như sau:
"Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn vì sự đổi mới của Chuyên ngành bảo mật, vì nó đã cho phép chúng tôi duy trì số lượng Chuyên môn cao. Môi trường xung quanh vấn đề bảo mật đám mây đã và đang thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là vì thực tế là hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi muốn tăng cường hỗ trợ công ty của chúng tôi bằng cách sử dụng công nghệ Google Cloud. Điều này để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và cho sự liên tục kinh doanh và mở rộng của các công ty khác nhau. "

(* Nguồn: IDC Japan "Thông báo Dự báo Thị trường An toàn Thông tin Nội địa cho Nửa đầu năm 2020" https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47238021)

______________________

Cloud Ace là nhà tích hợp đám mây chuyên về Google Cloud và cung cấp hỗ trợ một cửa cho việc lập kế hoạch tích hợp, vận hành và duy trì nền tảng hệ thống trên đám mây. Là nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bởi Google Cloud - chúng tôi cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo chứng chỉ Google Cloud. Chúng tôi có 4 văn phòng trong nước và 8 văn phòng ở nước ngoài, đồng thời làm việc song song với hơn 120 doanh nghiệp đối tác doanh nghiệp.

Giới thiệu về Cloud Ace Vietnam:
Trang web: https://vn.cloud-ace.com/
- Về Cloud Ace - là Premier Partner hàng đầu của Google Cloud tại thị trường Việt Nam được Google công nhận –  cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành và bảo trì tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform như Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Bigquery…
- Với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bởi Google Cloud, Cloud Ace cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo được Google Cloud ủy quyền tại 4 địa điểm tại trụ sở mẹ ở Nhật và 8 chi nhánh ở Châu Á, đáp ứng nhiều nhu cầu về DX của các công ty cùng với hơn 120 đối tác khác nhau.

" src="http://cloud-ace.cf/wp-content/uploads/2020/04/why002-1.jpg">

Solutions

Giải pháp của Cloud Ace

Cung cấp giải pháp giúp các doanh nghiệp hiện đại hóa Công Nghệ Thông Tin, nâng cao giá trị doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sẵn sàng tham gia đầy đủ vào nền kinh tế kỹ thuật số.

Solution
Phát triển ứng dụng
Solution
Tối ưu chi phí BigQuery
Solution
Data Migration
Solution
Dịch vụ quản lý sản phẩm
Solution
Recommendation System
Solution
System Migration
Solution
Hỗ trợ kỹ thuật

Đào tạo

Chương trình đào tạo Google Cloud

Event

Hội thảo - Sự kiện

BLOG

Thông tin thị trường

OUR CUSTOMERS

Khách hàng của chúng tôi

CONTACT

Liên hệ với Cloud Ace

Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.

Tầng 2, Toong Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

sales.vn@cloud-ace.com

028 6686 3323

Contact
Hãy điền thông tin vào mẫu sau